Vlaams Woordenboek logo

Het Vlaams woordenboek


Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Log in

Registreer als nieuwe gebruiker om het Vlaamse Woordenboek op zijn best te kunnen gebruiken. Als ingelogde gebruiker kunt ge bijvoorbeeld nieuwe termen aan ons woordenboek toevoegen, andermans definities verbeteren, en reageren op bestaande definities.

Uw gebruikersnaam
Uw geheime paswoord

 • Log in
 • Wees welgekomen | Willekeurig | Top woorden | Recent

  Recente wijzigingen

  De onderstaande definities zijn de laatst gewijzigde definities van Vlaamse termen in ons woordenboek. Deze lijst is ook beschikbaar als RSS Feed RSS

  #22671

  communiekleed
  (zn. o.; ~kleden)

  kleed dat mijn bij zijn eerste of plechtige communie draagt

  VD2015 online: verouderd
  NL-SN: communiejurk

  meetjesland.kindereninbezetgebied.be: Mijn ouders hadden in Hooglede zwarte stof gekocht voor mijn communiekleed.

  Gans Vlaanderen
  Bewerking door Georges Grootjans op 14 mei 2015 18:17
  0 reactie(s)

  #22672

  hellen
  (ww. helde, geheld)

  in een schuine richting plaatsen, doen buigen
  zie ook helling

  SN: afwijken van horizontale of verticale lijn

  VD online: gewestelijk doen hellen, synoniem: buigen

  WNT: hellen: mnl. door verlies van – d – uit helden (buigen).
  In schuine richting plaatsen; aan iets eene schuine richting geven. Thans in Noord-Nederland onbekend.
  - Zijn hoofd, eene bierton, een boompje hellen, de bo (1892).
  - Dat een man … daer uut, met die (de kroes) … te helden, drijncken mochte, v. vaernewijck, Ber. (1568)

  Die leer tegen de muur helt niet genoeg. Als ge ze wat meer laat hellen, dan staat ze steviger en is dat veiliger voor degene die erop kruipt.

  Dat schilderij nog een beetje meer naar links hellen, dan hangt het recht.

  “Ooh, mijne lieve schat, kom eens hier…” zei ze en ze helde haar hoofd naar rechts bij het zien van haar kleinkind.

  Regio Antwerpse Kempen
  Bewerking door de Bon op 14 mei 2015 16:12
  0 reactie(s)

  #22673

  ideaal geplaatst zijn
  (idioom)

  1) de juiste persoon zijn, aangewezen zijn
  2) op de goede plek zijn
  3) goed gelegen (gesitueerd) zijn

  SN/NL: goed geïnstalleerd zijn (De zonnepanelen zijn ideaal geplaatst)

  zie ook geplaatst, goed ~ zijn

  Hij kan deze klus toch zelf klaren gezien hij als minister ideaal geplaatst is met zijn bevoegdheden van sport en ruimtelijke ordening?" (politics.be)

  “Ik zat nochtans tot 700-800 meter ideaal geplaatst in het wiel van Theo Bos.” (Nieuwsblad)

  Het water is uit een geografisch oogpunt, ideaal geplaatst als tussenstop voor trekvogels. (verdoyer.fr)

  Gans Vlaanderen
  Bewerking door fansy op 14 mei 2015 14:35
  0 reactie(s)

  #22674

  hellen
  (ww. helde, geheld)

  in een schuine richting plaatsen, doen buigen
  zie ook helling

  SN: afwijken van horizontale of verticale lijn

  VD online: gewestelijk doen hellen, synoniem: buigen

  WNT: hellen: mnl. door velies van d uit helden (buigen).
  In schuine richting plaatsen; aan iets eene schuine richting geven. Thans in NoordNdl. onbekend.
  - Zijn hoofd, eene bierton, een boompje hellen, de bo (1892).
  - Dat een man … daer uut, met die (de kroes) … te helden, drijncken mochte, v. vaernewijck, Ber. T. 3, 218 (1568)

  Die leer tegen de muur helt niet genoeg. Als ge ze wat meer laat hellen, dan staat ze steviger en is dat veiliger voor degene die erop kruipt.

  Dat schilderij nog een beetje meer naar links hellen, dan hangt het recht.

  “Ooh, mijne lieve schat, kom eens hier…” zei ze en ze helde haar hoofd naar rechts bij het zien van haar kleinkind.

  Regio Antwerpse Kempen
  Bewerking door fansy op 14 mei 2015 14:32
  0 reactie(s)

  #22675

  hellen naar
  (ww., helde, geheld + vz)

  neigen, trekken op

  VD online: gewestelijk, van kleuren

  WNT: hellen:
  Overeenkomst vertoonen met, zweemen, trekken naar iets of iemand; eigenlijk: den kant opgaan van het genoemde.
  - Naar zijn vader hellen, naar hem aarden (Kempen).

  Het geel van uw bloes helt meer naar het groene dan naar het gele.

  Het zalmachtige roze helt meer naar het lichtoranje.

  Mooi om te zien hoe het dochtertje van Vince en Anja helemaal naar de moeder helt; met dezelfde lach en streekjes.

  Regio Antwerpse Kempen
  Bewerking door fansy op 14 mei 2015 14:23
  0 reactie(s)

  #22676

  geplaatst, ideaal ~ zijn

  zie ideaal geplaatst, ~ zijn

  -

  Gans Vlaanderen
  Bewerking door Georges Grootjans op 14 mei 2015 12:53
  0 reactie(s)

  #22677

  geplaatst, goed ~ zijn
  (uitdr.)

  geschikt zijn

  Fr. être bien placé

  standaardtaal in België
  VD2013 online: Belgisch-Nederlands

  ook best geplaatst zijn

  ook: ideaal geplaatst, ~ zijn

  Jacques Rogge is als dokter het best geplaatst om de dopingproblematiek in het Internationaal Olympisch Comité aan te kaarten.

  Met al zijn ervaring is de Jean goed geplaatst om voorzitter te worden.

  Men kan zich echter de vraag stellen of online bedrijven zoals zoekmachines (maar ook sociale netwerksites bijvoorbeeld) wel goed geplaatst zijn om zulke moeilijke afwegingen te maken.

  Gans Vlaanderen
  Bewerking door Georges Grootjans op 14 mei 2015 12:53
  0 reactie(s)

  #22678

  ideaal geplaatst, ~ zijn
  (idioom)

  1) de juiste persoon zijn, aangewezen zijn
  2) op de goede plek zijn
  3) goed gelegen (gesitueerd) zijn

  SN/NL: goed geïnstalleerd zijn (De zonnepanelen zijn ideaal geplaatst)

  zie ook geplaatst, goed ~ zijn

  Hij kan deze klus toch zelf klaren gezien hij als minister ideaal geplaatst is met zijn bevoegdheden van sport en ruimtelijke ordening?" (politics.be)

  “Ik zat nochtans tot 700-800 meter ideaal geplaatst in het wiel van Theo Bos.” (Nieuwsblad)

  Het water is uit een geografisch oogpunt, ideaal geplaatst als tussenstop voor trekvogels. (verdoyer.fr)

  Gans Vlaanderen
  Bewerking door Georges Grootjans op 14 mei 2015 12:52
  0 reactie(s)

  #22679

  schommelmeid
  (zn. vr. -en)

  (verouderd?) iemand die gedurig voor een ander vervelende werkjes moet uitvoeren

  vergelijk schommelen

  Seg! Ge meugt zelf oprommelen, ik ben hier de schommelmeid niet zenne!

  Regio Antwerpen
  Bewerking door de Bon op 14 mei 2015 12:35
  1 reactie(s)

  #22680

  aardig
  (bn. en bw.)

  1) eigenaardig, vreemd, zonderling, raar
  uitdrukking:
  aardig varen: iets raars tegenkomen, slecht van iets bekomen

  2) ongemakkelijk, misselijk, mottig, aardig, zich ~ voelen
  uitdrukking:
  aardig zijn: u niet zo goed voelen, u misselijk voelen

  VD2014 online: Belgisch-Nederlands, niet algemeen

  WNT:
  1) Eigenaardig, van een bijzonderen aard, gewoonlijk in ongunstigen zin. In die pregnante ongunstige bet. ”een vreemden aard hebbende”, die in het Vlaamsch nog de gewone is, komt het al bij a. bijns (Anna Bijns, 16de E.) voor.
  Vreemd, raar, onaangenaam. Gewestelijk, inz. in het Zuiden.
  Myn hart klopt zoo aerdig; myne oogen steken zoo pynlyck, consc., Lot. 129 (1850).

  2) Onpasselijk, misselijk (rutten (1890); corn.-vervl.; joos (1900-1904); teirl.; dek).

  1) Je doet zo aardig, wat heb je?
  Da’s aardig, ik had die mens daar niet zien staan.
  Als hij blijft veel te rap rijden, gaat hij wel een keer aardig varen.

  2) Marie wordt aardig, ga vlug naar buiten met haar in de frisse lucht.
  Ik ben een paar dagen oardig geweest, buikloop hebbende.

  Gans Vlaanderen
  Bewerking door de Bon op 14 mei 2015 12:32
  10 reactie(s)

  #22681

  overschrikkelen
  (ww, schrikkelde over, overgeschrikkeld)

  overslaan, weglaten, passeren

  Hier een snoepje voor al uw speelkameraadjes en je moet zien dat je niemand overschrikkelt.

  Regio Brugs Ommeland
  Bewerking door de Bon op 14 mei 2015 12:24
  0 reactie(s)

  #22682

  nooit ofte jamais
  (uitdr.)

  uitdrukkelijk nooit, nooit of te nimmer
  varianten: ‘nooit, jamais ni’; ‘jamais ni’; ‘nooit ofte jamais ni’

  zie ook nooit ofte nooit

  tik.be: Ik ben verhuisd begin januari 2009, en nooit ofte jamais is er op een van de facturen sprake geweest van een uitstaand saldo op oud adres.

  Dat heb ik nooit ofte jamais gezegd!

  “Maar vanochtend kwam het bericht dat StuBru ‘Paracetamol’ helemaal niet, nooit jamais niet, nergens, in geen enkele playlist steekt en dus niet, never, jamais zal draaien. De totale negering!” (uit een blog)

  Gans Vlaanderen
  Bewerking door Georges Grootjans op 14 mei 2015 12:16
  5 reactie(s)

  #22683

  jamais, nooit ofte ~

  zie nooit ofte jamais

  -

  Gans Vlaanderen
  Bewerking door Georges Grootjans op 14 mei 2015 12:14
  0 reactie(s)

  #22684

  jamais, nooit ofte

  zie nooit ofte jamais

  -

  Gans Vlaanderen
  Bewerking door Georges Grootjans op 14 mei 2015 12:14
  0 reactie(s)

  #22685

  schap
  (het ~, ~ben)

  Volle boezem
  zie ook: balkon, kommisveur

  vgl: zie ook tettegarage, tettezjeir

  De buurvrouw heeft een groot schap.

  Zeeft een schap waarop dat ge met 4 tafels kunt op kaarten.

  Provincie Antwerpen
  Bewerking door de Bon op 14 mei 2015 12:12
  2 reactie(s)

  #22686

  nooit ofte jamais
  (uitdr.)

  uitdrukkelijk nooit, nooit of te nimmer
  ook: ‘nooit, jamais niet’

  zie ook nooit ofte nooit

  tik.be: Ik ben verhuisd begin januari 2009, en nooit ofte jamais is er op een van de facturen sprake geweest van een uitstaand saldo op oud adres.

  Dat heb ik nooit ofte jamais gezegd!

  “Maar vanochtend kwam het bericht dat StuBru ‘Paracetamol’ helemaal niet, nooit jamais niet, nergens, in geen enkele playlist steekt en dus niet, never, jamais zal draaien. De totale negering!” (uit een blog)

  Gans Vlaanderen
  Bewerking door de Bon op 14 mei 2015 11:54
  5 reactie(s)

  #22687

  haasten, in zeven ~
  (uitdr.)

  halsoverkop, rap-rap, op stel en sprong; erg slordig

  Ook: in drie haasten

  VD2015 online: Belgisch-Nederlands
  DS2015 standaardtaal

  vgl. vierkappens, vierklauwens

  Regering verkoopt in zeven haasten overheidsgebouwen.
  Daarna ging het in zeven haasten naar het station.
  Het is duidelijk dat deze vertaling in zeven haasten is afgelapt.

  liesbetinhamburg.blogspot.be: En dan in drie haasten weer terug naar Ikea, onderweg nog even de hulpeloze vrouw spelen zodat een stoere Duitse vent me helpt met tanken

  Gans Vlaanderen
  Bewerking door Georges Grootjans op 14 mei 2015 11:43
  1 reactie(s)

  #22688

  in drie haasten

  zie haasten, in zeven ~

  -

  Gans Vlaanderen
  Bewerking door Georges Grootjans op 14 mei 2015 11:41
  0 reactie(s)

  #22689

  haasten, in drie ~

  zie haasten, in zeven ~

  -

  Gans Vlaanderen
  Bewerking door Georges Grootjans op 14 mei 2015 11:40
  0 reactie(s)

  #22690

  haasten, in zeven ~
  (uitdr.)

  halsoverkop, rap-rap, op stel en sprong; erg slordig

  Ook: in drie haasten

  VD2015 online: Belgisch-Nederlands
  DS2015 standaardtaal

  vgl. vierkappens, vierklauwens

  Regering verkoopt in zeven haasten overheidsgebouwen.
  Daarna ging het in zeven haasten naar het station.
  Het is duidelijk dat deze vertaling in zeven haasten is afgelapt.

  Gans Vlaanderen
  Bewerking door Georges Grootjans op 14 mei 2015 11:39
  1 reactie(s)

  Meer ...

  Leer je Nederlands?
  NedBox.be is een gratis website om op een leuke manier Nederlands te oefenen, via tv-fragmenten en krantenartikels.

  Het Vlaams woordenboek  |  Concept en realisatie door Anthony Liekens

  Creative Commons License

  Het Vlaams Woordenboek by Anthony Liekens is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.