Vlaams Woordenboek logo

Het Vlaams woordenboek


Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Log in

Registreer als nieuwe gebruiker om het Vlaamse Woordenboek op zijn best te kunnen gebruiken. Als ingelogde gebruiker kunt ge bijvoorbeeld nieuwe termen aan ons woordenboek toevoegen, andermans definities verbeteren, en reageren op bestaande definities.

Uw gebruikersnaam
Uw geheime paswoord

 • Log in
 • Wees welgekomen | Willekeurig | Top woorden | Recent

  Recente wijzigingen

  De onderstaande definities zijn de laatst gewijzigde definities van Vlaamse termen in ons woordenboek. Deze lijst is ook beschikbaar als RSS Feed RSS

  #22671

  oemspres
  (bw.)

  expres, opzettelijk

  contaminatie van om en expres?

  vgl. ook omspres

  Doet ge dat nu oemspres om mij te koejonneren?

  Provincie Antwerpen
  Bewerking door Georges Grootjans op 19 nov 2014 17:52
  2 reactie(s)

  #22672

  omspres
  (bw.)

  opzettelijk, expres

  zie ook oemspres

  Dat is echt niet omspres dat ik dat doe, dat was per ongeluk.

  Gans Vlaanderen
  Bewerking door Georges Grootjans op 19 nov 2014 17:51
  0 reactie(s)

  #22673

  zavel
  (zn. m.)

  allerlei betekenissen: grondsoort of in relatie tot grond, zand, land, …
  Ook dikwijls in namen van plaatsen, streken, …
  Ook in samenstellingen: zavelput, …

  staat ongemarkeerd in VD2014, maar het WNT (http://gtb.inl.nl/iWDB/search?wdb=WNT&actie=article&uitvoer=HTML&id=M087999) verwijst voortdurend naar VL of Z-NL gebruik

  google2014: 4x meer in .BE dan .NL (dikwijls verwijzend naar .BE)

  briussel.be: De Zavel – Stad Brussel: Het woord ‘zavel’ verwijst naar fijn zand, een grondsoort tussen leem en zand in. Die zavel bedekte de grond van de heuvels rond de vallei van de Zenne en gaf zijn naam aan de Grote Zavel, de Kleine Zavel en de Zavelput in het centrum van Brussel.

  gands.be: Het project De Zavelberg, Brandheide 11, terzijde van de dorpskern van Bornem omvat 45 appartementen met één, twee of drie slaapkamers.

  WNT: zavel:
  2. In aansl. bij 1): bodem die uit zand bestaat; zandgrond. Nog slechts gewest. in Vl.-België aangetroffen.
  ↪— (W.-Vl.) Op zavel brengen of gezet worden, te gronde richten resp. gericht worden.

  Gans Vlaanderen
  Bewerking door Georges Grootjans op 19 nov 2014 17:23
  0 reactie(s)

  #22674

  steentjes
  (zn., meervoud)

  grindpad, plaats bedekt met grind (parking, oprit, …)

  zie ook keikes

  Kom hier ventje, schoon op de steentjes lopen, seffens trapt ge mijn bloemen plat.

  Ik hoor precies iemand op de steentjes binnen komen…

  Gans Vlaanderen
  Bewerking door Georges Grootjans op 19 nov 2014 16:36
  1 reactie(s)

  #22675

  steentjes
  (zn., meervoud)

  grindpad, plaats bedekt met grind (parking, oprit, …)

  zie ook keikes

  Kom hier ventje, schoon op de steentjes lopen, seffens trapt ge mijn bloemen plat.

  Ik hoor preciesmnd op de steentjes binnen komen…

  Gans Vlaanderen
  Bewerking door Georges Grootjans op 19 nov 2014 16:35
  1 reactie(s)

  #22676

  keikes
  (de ~, altijd meervoud)

  grind zoals gebruikt op opritten of parkeerplaatsen

  vgl. steentjes

  Ik spuit altijd met een product tegen het onkruid om de keikes proper te houden, maar het schijnt dat dat slecht is voor het milieu en dan zal ik maar weer gaan wieden zeker, zoals vroeger.

  Regio Antwerpse Kempen
  Bewerking door Georges Grootjans op 19 nov 2014 16:33
  0 reactie(s)

  #22677

  steentjes
  (zn., meervoud)

  grindpad

  zie ook keikes

  Kom hier ventje, schoon op de steentjes lopen, seffens trapt ge mijn bloemen plat.

  Ik hoor preciesmnd op de steentjes binnen komen…

  Gans Vlaanderen
  Bewerking door Georges Grootjans op 19 nov 2014 16:32
  1 reactie(s)

  #22678

  plamuister
  (de ~, ~s vr. zelfstandig naamw.)

  - stuk email dat van een pot gesprongen is
  - stuk kalk dat van een muur afgeschilferd is
  - blein die open ligt

  zie bluister

  Hij probeerde zomaar een nagel in de muur te slagen en toen viel er natuurlijk een heel plamuister uit het bezetsel.

  Regio Antwerpse Kempen
  Bewerking door dsa op 19 nov 2014 16:11
  0 reactie(s)

  #22679

  keikes
  (de ~, altijd meervoud)

  grind zoals gebruikt op opritten of parkeerplaatsen

  Ik spuit altijd met een product tegen het onkruid om de keikes proper te houden, maar het schijnt dat dat slecht is voor het milieu en dan zal ik maar weer gaan wieden zeker, zoals vroeger.

  Regio Antwerpse Kempen
  Bewerking door Marcus op 19 nov 2014 16:03
  0 reactie(s)

  #22680

  krebberen
  (krebberde, gekrebberd, zw. ww.)

  harken, rijven, gritselen

  Ik moest van ons moeder elke week de keikes krebberen en dat deed ik echt niet graag.

  Regio Antwerpse Kempen
  Bewerking door Marcus op 19 nov 2014 16:01
  0 reactie(s)

  #22681

  hak
  (zn. v. ~ken)

  hark, tuingereedschap om onkruid te wieden

  zie ook: krebber, krebberen, gritselen

  Ofwel gebruikt ge een hak om dat onkruid uit te doen ofwel spuit ge er chemiek (chemique) op.

  Provincie Antwerpen
  Bewerking door Marcus op 19 nov 2014 16:00
  0 reactie(s)

  #22682

  anoazelen tut
  (uitdr. )

  onnozele tuit

  Geeft een persoon aan die een stomme uitspraak of handeling heeft begaan.

  Dien anoazelen tut sprikt over groene geiten mor ei kan nog nie eens ne keun vloan: iemand die over iets praat waar hij praktisch niets van weet.

  Regio Brugs Ommeland
  Bewerking door bart op 19 nov 2014 15:14
  1 reactie(s)

  #22683

  cijferberoep
  (zn. o.; ~en)

  beroep waarbij men vooral met cijfers werkt (boekhouders, fiscalisten, …)

  niet in VD2014
  google2014:
  “cijferberoepen” .BE (>2.900) ; .NL (>400)
  “cijferberoep” .BE (>1.500) ; .NL (>160)

  bvc-beroepsvereniging.be/: BVC is een beroepsvereniging voor de cijferberoepen en richt seminaries in op regelmatige tijdstippen.

  nlterm.org/neoterm/neologisme_nr262.htm:
  Neologisme nr. 262: cijferberoep
  -Bron: De Standaard, 1 juni 2005, “Fraude bestrijden door adviseurs aan te pakken”
  -Definitie: beroep waarin het werken met cijfers belangrijk is
  -Citaat: “Daarbij neemt hij vooral de zogenaamde cijferberoepen onder vuur: boekhouders, accountants, belastingconsulenten, fiscalisten en bedrijfsrevisoren”
  -Ingevoerd door: JC op 3 juni 2005

  demorgen.be: De regering wil een “structureel en onafhankelijk orgaan” oprichten om te waken over de uniforme toepassing van de fiscale regels door de verschillende controlediensten, inclusief de BBI. Maar dat zou ook vertegenwoordigers tellen van de cijferberoepen, advocaten en de financiële sector.

  www.iec-iab.be/nl/leden: Het wetsontwerp heeft als doel het de gereglementeerde intellectuele cijferberoepen mogelijk te maken hun activiteit in vennootschapsvorm uit te oefenen en aldus hun aansprakelijkheid te beperken.

  Gans Vlaanderen
  Bewerking door Georges Grootjans op 19 nov 2014 13:25
  0 reactie(s)

  #22684

  gastprogramma
  (begrip)

  zendtijd die de openbare omroep vrt aan derden (meestal of uitsluitend (?) levensbeschouwelijke groeperingen) ter beschikking stelt

  niet in VD2014 online

  demorgen.be: Zijn de gastprogramma’s nog van deze tijd?

  radio1: Van maandag tot vrijdag en op zondagavond maakt Radio 1 zendtijd vrij voor gastprogramma’s, na het nieuws van 20 uur (wijzigingen zijn mogelijk).
  Deze programma’s worden gemaakt door zendgemachtigde verenigingen die daarvoor erkend zijn door de Vlaamse overheid. Zij vertegenwoordigen de belangrijkste levensbeschouwelijke strekkingen in Vlaanderen, en een organisatie die de belangen van de gezinnen behartigt.

  Gans Vlaanderen
  Bewerking door Georges Grootjans op 19 nov 2014 11:43
  0 reactie(s)

  #22685

  cijferberoep
  (zn. o.; ~en)

  beroep warbij men vooral met cijfers werkt (boekhouders, fiscalisten, …)

  niet in VD2014
  google2014:
  “cijferberoepen” .BE (>2.900) ; .NL (>400)
  “cijferberoep” .BE (>1.500) ; .NL (>160)

  bvc-beroepsvereniging.be/: BVC is een beroepsvereniging voor de cijferberoepen en richt seminaries in op regelmatige tijdstippen.

  nlterm.org/neoterm/neologisme_nr262.htm:
  Neologisme nr. 262: cijferberoep
  -Bron: De Standaard, 1 juni 2005, “Fraude bestrijden door adviseurs aan te pakken”
  -Definitie: beroep waarin het werken met cijfers belangrijk is
  -Citaat: “Daarbij neemt hij vooral de zogenaamde cijferberoepen onder vuur: boekhouders, accountants, belastingconsulenten, fiscalisten en bedrijfsrevisoren”
  -Ingevoerd door: JC op 3 juni 2005

  demorgen.be: De regering wil een “structureel en onafhankelijk orgaan” oprichten om te waken over de uniforme toepassing van de fiscale regels door de verschillende controlediensten, inclusief de BBI. Maar dat zou ook vertegenwoordigers tellen van de cijferberoepen, advocaten en de financiële sector.

  www.iec-iab.be/nl/leden: Het wetsontwerp heeft als doel het de gereglementeerde intellectuele cijferberoepen mogelijk te maken hun activiteit in vennootschapsvorm uit te oefenen en aldus hun aansprakelijkheid te beperken.

  Gans Vlaanderen
  Bewerking door Georges Grootjans op 19 nov 2014 07:14
  0 reactie(s)

  #22686

  plamuister
  (de ~, ~s vr. zelfstandig naamw.)

  - stuk email dat van een pot gesprongen is
  - stuk kalk dat van een muur afgeschilferd is
  - blein die open ligt

  zie bluister

  Hij probeerde zomaar een nagel in de muur te slagen en toen viel er natuurlijk een heel plamuister uit het bezetsel.

  Regio Antwerpse Kempen
  Bewerking door Marcus op 19 nov 2014 01:31
  0 reactie(s)

  #22687

  bluister
  (de ~, ~s v znw)

  1. blein waarbij de huid losgekomen is zodat het vlees bloot ligt
  uitspraak: korte “ui”
  2. (bij uitbreiding) stuk email dat van een pot gesprongen is
  zie ook plamuister

  1. Hij was niet gewoon om zwaar werk te doen en na een dag spoawe stonden zijn handen vol bluisters, dat was erg pijnlijk.
  2. Ons moe was gerellig kwaad omdat ik heure goede kastrol had laten vallen en er bluisters afgesprongen waren.

  Regio Antwerpse Kempen
  Bewerking door Marcus op 19 nov 2014 01:29
  0 reactie(s)

  #22688

  kapraai
  (de ~ (m.), geen meerv.)

  takken en twijgen die men van een gevelde boom kapt
  uitspraak /kaprawe/

  Nadat we de bomen omgekapt hadden moest ik de kapraai op een hoop zetten en opstoken.

  Regio Antwerpse Kempen
  Bewerking door Marcus op 18 nov 2014 15:11
  0 reactie(s)

  #22689

  zetten, op een hoop ~
  (vaste woordgroep)

  zie op een hoop zetten

  .

  Regio Antwerpse Kempen
  Bewerking door Marcus op 18 nov 2014 15:10
  0 reactie(s)

  #22690

  hoop, op een ~ zetten
  (vaste woordgroep)

  zie op een hoop zetten

  .

  Regio Antwerpse Kempen
  Bewerking door Marcus op 18 nov 2014 15:09
  0 reactie(s)

  Meer ...

  Groot Nationaal Onderzoek
  Het Gentse Centrum voor Leesonderzoek is doorlopend op zoek naar deelnemers voor hun woordentest om de Nederlandse taal in kaart te brengen. Uw inbreng is zeer welkom!

  Het Vlaams woordenboek  |  Concept en realisatie door Anthony Liekens

  Creative Commons License

  Het Vlaams Woordenboek by Anthony Liekens is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.